Bơm định lượng hóa chất - Bơm định lượng hóa chất bể bơi

Bơm định lượng hóa chất

1. Vai trò của bơm định lượng hóa chất với chất lượng nước

Thông số pH và nồng độ chất khử trùng trong nước bể bơi là những chỉ số quan trọng.Việc theo dõi duy trì nhờ vào sự kết hợp của các thiết bị đo lường mà trợ thủ đắc lực là bơm định lượng hóa chất. Là loại bơm chuyên dụng giúp xử lý nước bể bơi.

2. Đặc điểm chính của bơm định lượng hóa chất

2.1 Đặc điểm riêng biệt

Chất lượng nước được tăng cải thiện bằng cách nước đi qua thiết bị lọc của máy bơm nước bể bơi có công suất thích hợp.Còn bơm định lượng hóa chất là loại bơm các loại hóa chất có độ ăn mòn cao.Máy bơm có thể tích lưu lượng thấp, trong quá trình vận hành có thể thay đổi lưu lượng.Cách thay đổi có thể là bằng tay hoặc tự động phụ thuộc vào công nghệ áp dụng trên máy bơm.Có thể bơm những loại hóa chất như : kiềm, axit hay chất ăn mòn hoặc chúng có thể bơm những chất sệt.

2.2 Phạm vi hoạt động

Bơm định lượng hóa chất dùng khi:

  • Cần bơm một lượng chất xác định, chất lỏng có lưu lượng thấp.
  • Chất lỏng có  độ ăn mòn cao, độ nhớt cao hoặc nhiệt độ cao…..
Đang cập nhật